Miljö/Kvalitet

....

 Miljö och kvalitetsarbete

Företaget har avtal med återvinningsföretag som tar
hand om makulatur och wellpapp.

Vi sorterar allt avfall i olika fraktioner för att på ett miljöriktigt sätt skall
kunna återvinna det som är möjligt och att det material som ej går att
återvinna skall minimeras. Vid inköp till företaget av emballage, well-
pappsprodukter och övrigt förbrukningsmaterial som tejp, plast mm.
köper vi endast miljömärkta produkter där det är möjligt.

top

Kontakta oss för pris på logistik och lagring

top

Ring oss 08-590 956 50

Optimusvägen 12 D, 194 34

Upplands Väsby

top